zaterdag, 14. april 2012 - 18:40

4 Jaar cel voor ontploffing vuurwerkbom

Tiel

Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar tegen een 25-jarige Tielenaar voor het ontsteken van een mortier tijdens de jaarwisseling. Door de ontploffing raakte een plaatsgenoot zwaar gewond.

De man zou op 1 januari 2012 een mortier in een stalen buis hebben gestopt en hebben aangestoken. Vervolgens ontploft het zware en illegale vuurwerk in de buis. Hierdoor versplintert de buis en worden stukken metaal verspreid. Eén persoon krijgt zo'n scherf in het gezicht met zwaar letsel tot gevolg. Hij verliest zijn linkeroog en houdt een flink aantal littekens in zijn gezicht over. Daarnaast raken ook drie andere omstanders (licht)gewond.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte opzettelijk een ontploffing teweeg gebracht waardoor er zwaar lichamelijk letsel is ontstaan. Verdachte heeft niet nagedacht over eventuele consequenties van zijn gedrag: ‘Een mortier afsteken in een woonwijk, hoe verzin je zoiets?' De verdachte wordt verder verweten dat hij bepalingen van het vuurwerkbesluit heeft overtreden, door illegaal vuurwerk voorhanden te hebben en een te grote hoeveelheid legaal vuurwerk.

De verdachte zou ook schuldig zijn aan een brand bij zijn voormalige werkgever in mei 2011. Hij had een granaat gevonden in Duitsland en schoongespoten op de werkplaats waar hij werkte. Hij had geen idee dat het een fosforgranaat was en dat dat materiaal nog aanwezig was. De ochtend erop was het fosfor gedroogd en gaan ontbranden. De werkplaats is daarop ontruimd en de brand geblust. Vervolgens heeft de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) in de kast van de verdachte op het werk en in zijn woning nog munitie aangetroffen die dermate gevaarlijk is dat het moest worden meegenomen en vernietigd door de EOD.

Zowel bij de explosie tijdens de jaarwisseling als bij de brand na het schoonspuiten van de fosforgranaat is volgens de officier van justitie duidelijk dat de concrete gevaarzetting zeer groot is geweest. Verdachte had over langere tijd munitie, wapentuig, explosieven en aanverwante goederen voorhanden en het is duidelijk dat hij zich weinig aantrekt van de regels die van toepassing zijn op de goederen. Het letsel dat is ontstaan door de ontploffing is niet meer te herstellen. De officier acht daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar op zijn plaats. Daarnaast moet de verdachte een schadevergoeding betalen van ruim 16-duizend euro.
Provincie:
Tag(s):