dinsdag, 31. januari 2012 - 21:08

54 miljoen voor mobiliteit in de provincie Utrecht

Utrecht

De provincie Utrecht ontvangt in 2012 van het Rijk ruim 54 miljoen euro voor de uitvoering van mobiliteitsprojecten.

'Dit staat in het bestedingsplan van de Brede Doeluitkering 2012 dat Gedeputeerde Staten dinsdag hebben vastgesteld', meldt de provincie Utrecht dinsdag.

Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het Fonds, namelijk reductie van milieuhinder en mogelijk maken van gewenste binnenstedelijke ruimtelijke ontwikkeling.

Ruim 30 miljoen euro wordt besteed aan de exploitatie van het openbaar vervoer in de provincie. Verder besteedt de provincie het geld aan de bereikbaarheid van de regio.

Ook de beloningsmaatregel van het project Spitsvrij, fietssnelwegen, vervoersmanagement en verkeersveiligheidsmaatregelen worden uit de rijksbijdrage betaald.
Provincie:
Tag(s):