donderdag, 6. december 2012 - 12:08

60% meer grutto's uitgevlogen in 2012

Utrecht

De Nederlandse grutto's hebben een redelijk broedseizoen achter de rug. Dankzij het natte en koude voorjaarsweer zijn er in 2012 maar liefst 60% meer gruttojongen uitgevlogen dan in 2011. Deze verrassende cijfers worden vandaag gepubliceerd in Vogels Digitaal, de digitale nieuwsbrief van Vogelbescherming Nederland.

Afgelopen broedseizoen zijn er ongeveer 10.500 jonge grutto's uitgevlogen in Nederland. Dat is 60% meer dan in 2011. Dit betere broedresultaat is vooral te danken aan het koude en natte weer in april en de eerste helft van mei. Daardoor werd het gras twee tot drie weken later gemaaid dan
normaal. Net voldoende om de opgroeiende gruttokuikens betere overlevingskansen te bieden. Zeker toen daarna een periode met mooi weer aanbrak waardoor de jongen voldoende insecten konden vinden om op te groeien.

De grutto was erg toe aan zo'n beter broedseizoen want al jaren gaat de stand bergafwaarts, gemiddeld met 6% per jaar. Die afname komt vooral omdat de grutto's zich in grote delen van het boerenlandschap niet meer succesvol kunnen voortplanten. Willen ze een kans hebben, dan moet er 7 tot 8 weken rust zijn voor het leggen en bebroeden van de eieren en het opgroeien van de kuikens. In het overgrote deel van de Nederlandse graslanden komt zo'n rustperiode niet meer voor. Daarvoor is het graslandbeheer te intensief geworden.
Provincie:
Tag(s):