donderdag, 26. januari 2012 - 11:40

Aanbesteding dienstpistolen politie moet opnieuw

Den Haag

De VtsPN (Voorziening tot samenwerking Politie Nederland) mag de opdracht voor de levering van het nieuwe dienstpistool voor de Nederlandse politie niet gunnen aan wapenfabrikant Heckler & Koch (H&K) of een derde.

De rechter heeft woensdag in een kort geding bepaald dat de VtsPN, als zij de opdracht nog wenst te gunnen, opnieuw een aanbestedingsprocedure moet voeren.

De aanbestedingsprocedure
VtsPN startte in 2009 een aanbestedingsprocedure voor een nieuw dienstwapen. Die aanbesteding liep vertraging op, omdat geen van de aangeboden pistolen voldeed aan de gestelde eisen. Om alsnog tot gunning te komen binnen de aanbesteding heeft VtsPN gebruik gemaakt van de procedure van gunning door onderhandelingen met leveranciers die zich hadden gekwalificeerd voor de technische test. Op grond van de uitkomsten sprak VtsPN in januari 2011 haar voornemen uit de opdracht aan Sig Sauer GmbH te willen gunnen, omdat deze fabrikant de hoogst behaalde eindscore had. H&K was tweede in rangorde.

Op 28 maart 2011 wees de rechter de bezwaren van wapenfabrikanten Carl Walther en H&K tegen deze voorgenomen gunning in kort geding af (LJN BP9335).

In november 2011 werd de overeenkomst met Sig Sauer echter met onmiddellijke ingang beëindigd omdat uit testen was gebleken dat de leverancier niet de vereiste kwaliteit van het pistool in serieproductie kon leveren.

Vervolgens besloot VtsPN om te bezien of zij met H&K, die in de aanbestedingsprocedure als tweede was geëindigd, tot een overeenkomst kon komen. De organisatie maakte bekend dat als het pistool van H&K de technische test met goed gevolg zou doorstaan en er geen bezwaren zouden zijn tegen gunning, het in haar bedoeling lag een voornemen tot gunning aan H&K uit te doen gaan.

Wapenfabrikanten Walther en Beretta spanden vervolgens de kort gedingen tegen VtsPN aan waarin gisteren uitspraak is gedaan. Zij vorderden VtsPN te verbieden de opdracht te gunnen aan H&K en VtsPN te gebieden, voor zover zij de opdracht nog wenst te gunnen, opnieuw een aanbestedingsprocedure te voeren.
Provincie:
Tag(s):