woensdag, 18. april 2012 - 15:41

Aanbod voor gebruikers gemeentegrond

Terneuzen

Wie grond van de gemeente Terneuzen gebruikt, mag dit in de meeste gevallen blijven doen. Waar mogelijk geeft de gemeente namelijk de gelegenheid de grond te kopen tegen een tarief van 50 euro per vierkante meter.

Is verkoop niet mogelijk of wil men niet kopen, dan kan de grond tegen een symbolisch bedrag van een euro per jaar in bruikleen worden genomen. De gemeente stuurt een brief met een aanbod naar de gebruikers van de zevenhonderdvijftig stukjes grond die onderzocht zijn.

De gemeente Terneuzen heeft via een erfgrenzenproject geïnventariseerd waar er gemeentegrond werd gebruikt. Dit deed de gemeente onder meer om verjaring van haar eigendomsrechten te voorkomen. Via luchtfoto’s werd bepaald waar er gemeentegrond bij percelen was getrokken. Die gebruikers kregen daarover eind 2011 een brief. In antwoord op die brief konden alle grondgebruikers vervolgens uitleg geven over de oorsprong van het gebruik, bijvoorbeeld dat zij daarvoor nog een oude overeenkomst hadden liggen. Ook konden zij aangeven of zij interesse hadden in aankoop van de grond.
De grootte van de lapjes varieerde van een zogenaamd ‘postzegeltje’ van 3m² tot een groot perceel van 840m². Na de reacties op de brieven zijn alle percelen ter plaatse bekeken door de gemeente. In een handvol gevallen bleek de schijn die door de luchtfoto was gewekt ongegrond. De gemeentegrond bleek dan toch niet in gebruik te zijn.

Burgemeester en wethouders willen het gebruik goed regelen. Daarom doet de gemeente nu zo veel mogelijk gebruikers van gemeentegrond een aanbod om de grond te kopen tegen 50 euro per vierkante meter exclusief bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor een notaris). Wie niet wil kopen, kan de grond in bruikleen nemen tegen een euro per jaar. In veel gevallen is koop niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er leidingen in de grond liggen. Ook dan kan men de grond voor een euro in bruikleen nemen.

Tussen koop en bruikleen zit een groot verschil, want wie de grond koopt wordt eigenaar van die grond. Zodoende kan bijvoorbeeld de grond worden doorverkocht met een huis. Bij bruikleen vervallen de rechten als de huidige gebruiker verhuist.

Het aanbod is eenmalig en alleen bestemd voor diegenen die zijn aangeschreven in het erfgrenzenproject. Daarmee voorkomt de gemeente dat nieuwe gemeentegrond die wordt bijgetrokken tegen hetzelfde aanbod van de hand moet worden gedaan. Zo wordt voor bruikleen van grond buiten het erfgrenzenproject jaarlijks 50 euro in rekening gebracht.

Wie aangeschreven wordt, maar niet wil kopen en/of het bruikleenaanbod afslaat, moet het gebruik stoppen. De grond moet dan weer in de oude staat worden teruggebracht.
Provincie:
Tag(s):