donderdag, 27. september 2012 - 21:13

Aandeelhouders willen Licom niet langer financieren

De aandeelhoudende gemeenten van Licom NV willen het sw-bedrijf niet langer financieren.

De directie van Licom is daardoor genoodzaakt surseance van betaling aan te vragen. Dat is de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering van Licom, donderdagmiddag.

De arbeidscontracten en loonbetalingen van de ruim 4000 sw-ers die bij de Licom-bedrijven werken, zijn niet in het geding. De business-units van het Licom-concern blijven vooralsnog functioneren en de medewerkers gaan morgen ook gewoon aan het werk.

De aandeelhouders vinden de risico-dossiers uit het verleden, alsmede de verliezen die er de komende jaren zullen blijven, te groot. Ook tegen de achtergrond van veranderde subsidieregels in de sociale werkvoorziening.

Algemeen directeur Herman Vrehen van Licom: "We betreuren het zeer dat de aandeelhouders dit besluit hebben genomen, maar we beseffen ook dat er zonder gegarandeerde financiële steun geen toekomst voor het concern is."

De aandeelhoudende gemeenten zeggen bij monde van Caroline Szalata dat naar hun oordeel de toekomstige problemen vrijwel onoplosbaar blijken, mede door risico-dragende projecten uit het verleden. "Een privaat bedrijf met de grootte die Licom heeft, waarvan de aandeelhouders met publieke middelen tekorten moeten dekken, blijkt ons in de praktijk nu op te breken".
Provincie:
Tag(s):