vrijdag, 6. april 2012 - 22:17

Aangiften rondom vuurwerkramp leiden niet tot vervolging

Zwolle

Het Openbaar Ministerie (OM) in Zwolle heeft na uitgebreid onderzoek besloten niet te gaan vervolgen in acht aangiften rond de vuurwerkramp.

Er blijken geen feiten of omstandigheden te zijn die een redelijk vermoeden van gepleegde strafbare feiten opleveren.

In de periode mei 2010 tot en met november 2011 is opnieuw onderzoek verricht naar de vuurwerkramp in Enschede door een team onder de naam VerEsal. In die periode zijn verschillende aangiften bij het OM en politie ingediend die min of meer direct het gevolg waren van de nieuwe aandacht voor de ramp en de daaraan voorafgaande of de daarop volgende gebeurtenissen.

In augustus 2011 is door de hoofdofficier van justitie te Zwolle besloten dat de nieuwe aangiften in het onderzoek van VerEsal moesten worden meegenomen.

Eind november 2011 bleek uit het VerEsal onderzoek dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn gevonden die tot een aanwijsbare oorzaak van de vuurwerkramp leiden. Het OM heeft onder meer de gegevens van dit onderzoek gebruikt voor de beoordeling van de aangiften.
Provincie:
Tag(s):