zondag, 1. juli 2012 - 8:16

Aanhouding vanwege fraude met uitkering

Brummen

De sociale recherche heeft op 27 juni een onderzoek afgerond naar uitkeringsfraude met een bijstandsuitkering.

Een (31 jarige) inwoner uit Brummen heeft gedurende een periode van ongeveer 14 maanden een bijstandsuitkering ontvangen terwijl uit het onderzoek is gebleken dat daar geen recht op bestond. Er was sprake van een samenwoning met een partner. In samenwerking met de politie Brummen is de man samen met zijn partner aangehouden. Het teveel uitgekeerde bedrag aan bijstand zal worden teruggevorderd en de sociale recherche maakt procesverbaal op.

Controle en handhaving met betrekking tot bijstandsuitkering vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk takenpakket. De beschikbare middelen hiervoor moeten volgens het gemeentebestuur ten goede komen voor de mensen die hiervoor daadwerkelijk in aanmerking komen. Fraude wordt niet geaccepteerd.
Provincie:
Tag(s):