dinsdag, 15. mei 2012 - 16:36

Aanleg rotondes N381 Beilen vertraagd

Beilen

De planning van de aanleg van de rotondes in de N381 bij Beilen moet worden aangepast. Dit heeft te maken met een aantal onvoorziene werkzaamheden. Gevolg is dat het werk in oktober voltooid wordt in plaats van voor de TT, zoals in de oorspronkelijke planning de bedoeling was.

Voor de aanleg van de rotondes is het nodig dat de aarden onderbouw van de N381 wordt verbreed. Ondanks voorbereidend onderzoek blijkt nu dat de ondergrond op de plaats van deze verbreding minder draagvermogen heeft dan eerder werd vermoed. De oorzaak hiervan is de
hoeveelheid veen in de ondergrond. Om extra onderhoud aan de weg in de toekomst te voorkomen, is ervoor gekozen dit veen nu te verwijderen en te vervangen door zand. Dit zand zal eerst ca. twee maanden moeten “zetten”.

Ook worden de masten ten behoeve van de wegverlichting extra gefundeerd. In verband met regelmatig groot transport over de N381 is gekozen voor lijnverlichting boven de weg om de rotondes zo obstakelvrij mogelijk in te richten. Vooral door de zettingstijd van het extra zand ontstaat vertraging in de werkzaamheden. Het grondwerk wordt voor de TT afgerond.

De aanleg van de rotondes wordt uitgesteld tot september. In de tussentijd vinden er geen werkzaamheden plaatst. Omdat de rijstroken
versmald zijn, blijft een snelheidslimiet gelden. Wel zal deze tijdelijk worden verhoogd van 50 naar 70 km/u. Het werk is in oktober gereed.
Provincie:
Tag(s):