zaterdag, 29. september 2012 - 11:05

Aantal asielzoekers voor Nederland gedaald

Den Haag

In het eerste half jaar van 2012 zijn er opnieuw minder asielzoekers naar Nederland gekomen.

Steeds vaker worden asielverzoeken snel afgehandeld. De bezetting van de opvangcentra is daardoor verder gedaald. Meer veroordeelde vreemdelingen zijn aantoonbaar vertrokken uit Nederland en het aantal vreemdelingen dat Nederland vrijwillig heeft verlaten is verder gestegen.

Dat blijkt uit de rapportage Vreemdelingenketen over de eerste helft van 2012, die minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minder asielaanvragen
Terwijl op Europees niveau het aantal asielaanvragen stijgt, is het in Nederland opnieuw gedaald. Het aantal eerste asielaanvragen daalt van 5.710* in de eerste helft 2011 naar 4.600 in de eerste helft van 2012. Het aantal tweede en volgende asielaanvragen is opnieuw gestegen van 1.410 naar circa 2.000. Deze stijging onderstreept de noodzaak om door te gaan met het stroomlijnen van toelatingsprocedures.

Steeds vaker worden asielaanvragen afgehandeld in de achtdaagse Algemene Asielprocedure. Een andere ontwikkeling is dat de bezetting van de asielzoekerscentra verder is gedaald door de verminderde eerste asielaanvragen en doordat asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen sneller doorstromen naar gemeenten. Hierdoor zal het aantal opvangplaatsen verder krimpen met 3000 plaatsen en dalen de kosten van asielopvang in twee jaar van 485 miljoen euro in 2010 tot circa 380 miljoen euro in 2012.
Provincie:
Tag(s):