dinsdag, 24. januari 2012 - 9:53

Aantal dwangopnames in twintig jaar verdubbeld

Amsterdam

Het aantal psychiatrische dwangopnames is in Nederland de laatste vijfentwintig jaar sterk toegenomen. Louk van der Post onderzocht welke factoren bepalen of een patiënt met een ernstige psychiatrische crisis onvrijwillig wordt opgenomen met een Inbewaringstelling (IBS).

Het aantal spoedeisende psychiatrische consulten is in Amsterdam de afgelopen twintig jaar ruimschoots verdubbeld. Het aantal psychiatrische patiënten dat met de politie in aanraking komt is zelfs verviervoudigd. De kans op een IBS is nadat een patiënt door de politie naar de Spoedeisende Psychiatrie is gebracht veel groter dan wanneer de patiënt via de huisarts bij de crisisdienst komt.

Uit 4.600 onderzochte crisisconsulten bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en bij het Acuut Behandelteam Centrum Oud-West blijkt dat sommige groepen allochtone Nederlanders een hogere kans hebben om via de politie naar de crisisdienst gestuurd te worden. Daarnaast krijgen zij vaker een IBS opgelegd. Dit geldt met name voor Nederlanders van Surinaamse afkomst en mensen met wortels in sub-Sahara Afrika. Ook voor mensen die alleen wonen is de kans op een IBS groter. Zij hebben dan ook minder mensen om zich heen die hen zouden kunnen ondersteunen en helpen bij het volgen van een behandeling.
Provincie:
Tag(s):