maandag, 25. juni 2012 - 10:25 Update: 08-07-2014 0:49

Aantal eerstejaars voor lerarenopleidingen sterk gedaald

De afgelopen vijf jaar is de instroom voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) met ruim een vijfde afgenomen. Vooral de belangstelling voor een opleiding tot leraar basisonderwijs is veel minder geworden. De instroom voor de lerarenopleidingen op een specifiek vakgebied in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bleef vrijwel gelijk. Dit maakt het CBS maandag bekend.

Instroom pabo bijna 30 procent minder

In het studiejaar 2011/’12 begonnen bijna 6 100 studenten aan een opleiding tot leraar basisonderwijs. Dat is bijna 30 procent minder dan in 2006/’07. In dezelfde periode is het - veel kleinere - aantal eerstejaars in de opleiding tot leraar speciaal onderwijs met drie kwart afgenomen. Dit was ook de periode waarin de reken- en taaltoets op de pedagogische academie (pabo) werd ingevoerd en er nog plannen waren om op het speciaal onderwijs te bezuinigen. De afgelopen vijf jaar is de instroom voor opleidingen tot leraar vo en mbo met ruim 5 600 nieuwe studenten in 2011/’12 vrijwel gelijk gebleven.

Veel vijftigplussers onder eerstejaars bij opleiding leraar speciaal onderwijs

In 2011/’12 waren drie op de vijf eerstejaarsstudenten in de opleiding tot leraar basisonderwijs jonger dan 20 jaar. Bij de lerarenopleidingen voor het vo en mbo waren dit er ruim twee op de vijf. Doorgaans komen deze jongeren rechtstreeks van havo, vwo of mbo. Bij de opleidingen tot leraar speciaal onderwijs is bijna 60 procent van de eerstejaars de 50 gepasseerd. Deze opleidingen worden vrijwel uitsluitend naast het werk in deeltijdonderwijs gevolgd.

Lichamelijke oefening populairste lerarenopleiding voor vo en mbo

In het studiejaar 2011/’12 kozen in het hbo bijna 1 150 eerstejaars voor de opleiding leraar lichamelijke oefening. Vooral bij mannen is dit een populaire opleiding. Op de tweede en derde plaats volgen de opleidingen tot leraar Engels en leraar geschiedenis. De instroom voor de opleiding tot leraar technisch onderwijs bestaat voor 82 procent uit mannen. Onder de eerstejaars voor de lerarenopleidingen verzorging en huishoudkunde, theateronderwijs, beeldende kunst en vormgeving en Nederlands zijn daarentegen de vrouwen veruit in de meerderheid.
Categorie:
Tag(s):