woensdag, 24. oktober 2012 - 9:43 Update: 08-07-2014 0:45

Aantal migratiehuwelijken gedaald

Bij ruim 8 procent van de huwelijken van allochtonen in 2011 kwam één van de partners naar Nederland om te trouwen. Dat is iets minder dan in de twee jaren daarvoor en flink minder dan in 2002.

Bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst vond een verschuiving plaats naar huwelijken met een partner van dezelfde herkomst die al in Nederland woont. Dit heeft het CBS woensdag bekendgemaakt.

Een op de twaalf huwelijken van allochtonen is een migratiehuwelijk

In 2011 zijn in Nederland 33,8 duizend allochtonen getrouwd. Hiervan waren er in totaal 2,8 duizend een migratiehuwelijk. Dat komt neer op een aandeel van 8,3 procent. Voor niet-westerse allochtonen lag het op 12,3 procent; voor westerse allochtonen op 2,8 procent.

Het aandeel migratiehuwelijken is in 2011 iets kleiner dan in de twee jaren daarvoor. In 2002 lag het aandeel zelfs nog op ruim 20 procent.

Ruim vier op de vijf Turken en Marokkanen huwen partner uit eigen herkomstgroep

Van de allochtonen van Turkse of Marokkaanse herkomst die in 2011 in Nederland trouwden, huwde één op de zes een partner die naar Nederland was gekomen om te trouwen. In 2002 was nog ongeveer de helft van de huwelijken van Turken en Marokkanen een migratiehuwelijk. Ondanks de daling van het aandeel migratiehuwelijken huwt nog steeds ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die in Nederland trouwen iemand van dezelfde herkomst. Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden van migratiehuwelijken naar huwelijken met een partner van dezelfde herkomst die al in Nederland woont.

Aandeel migratiehuwelijken het grootst onder eerste generatie

Onder eerstegeneratieallochtonen die in Nederland trouwen ligt het aandeel migratiehuwelijken met 11 procent twee keer zo hoog als onder allochtonen van de tweede generatie.

Ook onder Marokkanen is het aandeel migratiehuwelijken onder de eerste generatie met 23 procent ruim twee keer zo groot als onder de tweede generatie. Onder Turken is dit verschil wat kleiner.
Categorie:
Tag(s):