dinsdag, 21. februari 2012 - 20:18 Update: 08-07-2014 0:27

Aantal rokers in 2011 spectaculair gedaald

Nooit eerder waren er zo weinig rokers in Nederland als in 2011. Rookte halverwege de vorige eeuw nog 70% van alle Nederlanders, nu rookt slechts een kwart van de bevolking.

Dat blijkt dinsdag uit de nieuwste cijfers van het Continu Onderzoek Rookgewoonten, dat TNS NIPO jaarlijks uitvoert onder zo’n 18.000 mensen in opdracht van STIVORO.

Grote daling door vergoeding stoppen-met-roken
De laatste jaren was het percentage rokers stabiel rond de 28% maar in 2011 daalde het percentage rokers spectaculair naar 25%. Nooit eerder waren er in Nederland zo weinig rokers. De daling startte in het eerste kwartaal van 2011 en viel samen met de invoering van de vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s vanuit de basiszorgverzekering.

De daling in het percentage rokers doet zich zowel voor bij mannen (van 29% in 2010 naar 27%) als bij vrouwen (van 26% in 2010 naar 23%) en is zichtbaar bij hoger (van 20% in 2010 naar 18%) en lager opgeleiden (van 32% in 2010 naar 29%).

Gemiddeld 13,9 sigaretten per dag
Ondanks de daling, blijft de kloof tussen hoger en lager opgeleiden groot. Het verschil tussen beide groepen is meer dan 10%. Opmerkelijk is dat ook steeds minder rokers dagelijks roken. In 2001 rookte 25% van alle Nederlanders dagelijks, nu is dat nog slechts 19%. Ook het dagelijkse aantal gerookte sigaretten neemt steeds verder af. Tien jaar geleden rookte men gemiddeld 15,6 sigaretten per dag, nu zijn dat er 13,9.

Toekomst in gevaar
“Fantastische resultaten”, aldus Lies van Gennip. “Jarenlange inspanningen door middel van campagnes, de invoering van de rookvrije werkplek en rookvrije horeca, accijnsverhoging en de vergoeding van stopondersteuning in 2011 worden nu beloond met dit historische lage aantal rokers.”

“Maar we zijn er nog niet”, waarschuwt van Gennip. “Stopondersteuning met behulp van medicijnen wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. Nu al zien we een grote terugval in het aantal rokers dat zich opgeeft voor bijvoorbeeld telefonische coaching. En STIVORO krijgt geen geld meer om campagnes te ontwikkelen om mensen te wijzen op de gevaren van roken. De tabakslobby krijgt van dit kabinet vrij spel en dat zou weleens kunnen leiden tot een toename van het aantal rokers.”

Onderzoek
Het Continu Onderzoek Rookgewoonten is het grootste onderzoek naar het rookgedrag van Nederlanders van 15 jaar en ouder. Jaarlijks worden zo’n 18.000 respondenten ondervraagd over hun rookgedrag.
Categorie:
Tag(s):