maandag, 20. februari 2012 - 11:02

'Aantal verkeersdoden kan nog verder omlaag'

Amsterdam

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden, ondanks de toegenomen verkeersintensiteit, met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640.

Het streefcijfer voor 2010 is gesteld op maximaal 500. Dat die grens nog verder omlaag kan, blijkt uit de nieuwe editie GO!Mobility van RAI Vereniging. Met name met de veelbelovende onderzoekstechniek 'naturalistic driving' valt nog veel veiligheidswinst te behalen.

Volgens Rob Eenink, hoofd Anticiperend Onderzoek van SWOV, zijn er nog voldoende maatregelen die een hoog rendement opleveren, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. Zo is het mogelijk 10 tot 20 procent verkeersdoden te voorkomen als alle auto's Electronic Stability Control (ECS) hebben, maar ook een black box (feedback op gedrag) of een snelheidsassistent kunnen substantieel bijdragen.

'naturalistic driving'
Veelbelovend noemt de SWOV in GO!Mobility de onderzoekstechniek 'naturalistic driving'. Hiermee is in de V.S. al enkele jaren ervaring opgedaan en zijn gunstige resultaten geboekt. Bij 'naturalistic driving' wordt het rijgedrag van weggebruikers op een onopvallende manier geobserveerd. Daartoe is de auto van proefpersonen voorzien van apparatuur die voertuigbewegingen, het gedrag van de bestuurder (zoals oog-, hoofd en handbewegingen) en de externe omstandigheden registreert. Dit kan zeer interessante informatie opleveren over de relatie tussen mens, weg, voertuig en weers- en verkeersomstandigheden.

Of alle nog te nemen maatregelen uiteindelijk tot nul verkeersslachtoffers zullen leiden of dat dit gewoon een theoretische en onhaalbare doelstelling is, blijft voor de SWOV een lastig te beantwoorden vraag.
Provincie:
Tag(s):