woensdag, 11. april 2012 - 9:38 Update: 08-07-2014 0:53

Aantal verleende bouwvergunningen fors gedaald

Den Haag

In 2011 zijn 56 duizend bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is 9 procent minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953. Het aantal gereedgekomen woningen steeg met 3 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In het eerste halfjaar van 2011 nam het aantal verleende bouwvergunningen met 6 procent toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede halfjaar van 2011 werd de situatie minder rooskleurig. Het aantal verleende bouwvergunningen daalde met 19 procent. Voor zowel koop- als huurwoningen zijn minder vergunningen verstrekt.

Het aantal gereedgekomen woningen nam wel licht toe. Bijna 58 duizend woningen kwamen in 2011 gereed, een groei van 3 procent. Zowel het aantal gereedgekomen huur- als koopwoningen groeide licht.

De toename van het aantal gereedgekomen koopwoningen was toe te schrijven aan de overheid, woningcorporaties en particuliere initiatieven. Bouwers voor de markt, zoals projectontwikkelaars, leverden vrijwel evenveel koopwoningen op als in 2010.
Categorie:
Tag(s):