woensdag, 16. mei 2012 - 19:17

Aanwijzing alcoholvrije gebieden tegen overlast in Delfzijl

Delfzijl

De gemeente Delfzijl merkt met het aanwijzingsbesluit ‘gebieden alcoholverbod Delfzijl 2012’ een groot deel van het centrum en een zone rondom winkelcentrum de Wending aan als ‘overlastgebied’.

Dit maakt het gemakkelijker alcoholgerelateerde overlast te voorkomen en te bestrijden. De in de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 aangewezen zone van drie straten in het centrum van Delfzijl voldoet in de praktijk niet meer. Overlastgebieden leggen geen beperkingen op aan horeca en evenementen.

Alcoholverbod
In een overlastgebied mag men in het openbaar geen alcoholhoudende drank gebruiken en/of aangebroken flesjes, blikjes of dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben. Het betekent een extra handvat voor de politie om zichtbaar op te kunnen treden tegen overlast door alcohol. De terrassen van horecabedrijven vallen niet onder het aanwijzingsbesluit en gekoppeld aan een evenementenvergunning kan een ontheffing voor een bepaald gebied worden afgegeven.
Provincie:
Tag(s):