maandag, 10. december 2012 - 22:16

Actie tegen vuurwerkbezit en vuurwerkoverlast

Regio

In Zuidoost-Drenthe is tot na de jaarwisseling een speciaal vuurwerkteam actief. Het team bestaat uit zes tot acht politiemensen en bestrijdt vuurwerkoverlast en het bezitten en invoeren van vuurwerk en vuurwerkpistolen en het handelen daarin. Samen met de wijkagenten geeft het team ook voorlichting op scholen.

In de maanden november en december stapelen zich bij de politie meldingen over overlast door legaal en illegaal vuurwerk in rap tempo op. Dit krijgt elk jaar een hoogtepunt in de laatste weken voor- en tijdens de officiële verkoopdagen van vuurwerk.

Om dit effectief te bestrijden is er in het politiedistrict Zuid-Oost Drenthe al enkele jaren een vuurwerkteam actief. Met een wijk en buurtgerichte aanpak wordt vuurwerkoverlast bestreden. Onderdeel van deze aanpak is dat er zo snel mogelijk gereageerd wordt op meldingen van burgers. Daarbij kan het gaan over overlast maar ook over mogelijke verkooppunten van vuurwerk. Er wordt veel samengewerkt met wijkagenten. Het team en wijkagenten geven ook voorlichting op basisscholen. Daarbij is vooral veiligheid een belangrijk aspect.

Het team besteedt veel aandacht aan illegaal zwaar vuurwerk en zelfgemaakt vuurwerk. Er komt steeds zwaarder vuurwerk op de markt met alle gevaren van dien. Ook het zelf maken van explosieven neemt de laatste jaren toe met soms ernstige gevolgen.

Met mobiele grenscontroles wordt de in- en doorvoer van (illegaal) vuurwerk uit ondermeer Duitsland in de gaten gehouden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Duitse politie en de Koninklijke Marechaussee. Ook volgt het team de vuurwerkhandel via internet en treedt daar waar mogelijk tegen op.

De kracht van het team zit vooral in de korte lijnen met burgers, het snel reageren op meldingen en een goede terugkoppeling. Elke melding over vuurwerk wordt opgepakt. Tegen overtreders wordt direct opgetreden. Als er aanwijzingen zijn die duiden op verkoop dan volgt meestal een huiszoeking op verdachte adressen. De inzet van het vuurwerkteam is al jaren succesvol. De resultaten zijn zeer positief. Zo zijn er de afgelopen jaren naast aanzienlijke hoeveelheden vuurwerk ook tientallen vuurwerkpistolen in beslag genomen.

Het team werkt samen met politiekorpsen uit Overijssel, Groningen en Duitsland, het KLPD en de Koninklijke Marechaussee.

Mensen die overlast hebben van vuurwerk kunnen dat melden bij 0900-8844. Dit nummer kan men ook bellen als men vermoedt dat er iemand in de buurt vuurwerk bezit, verhandelt of maakt. Een hoeveelheid vuurwerk of spullen om vuurwerk mee te maken in een woning, kan voor de hele buurt gevaar opleveren. Deze zaken kunnen ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 worden doorgegeven.
Provincie:
Tag(s):