zaterdag, 18. februari 2012 - 20:26

'Administratiekosten bij boetes niet juist'

De kantonrechter van Amsterdam heeft in een procedure geoordeeld dat de administratiekosten die het Centraal Justitieel Incassobureau oplegt niet terecht zijn.

Bij transactievoorstellen wordt het boetebedrag sinds enkele jaren verhoogt met 6 euro administratiekosten.

Professor Recht en Bestuur aan Wageningen Universiteit Bernd van der Meulen weigerde de administratiekosten te betalen nadat hij een boete kreeg. De boete zelf voldeed hij wel.

De rechter besloot in een vonnis van 9 februari niet alleen dat het CJIB ten onrechte aangeeft dat bezwaar maken tegen de administratiekosten niet kan, maar zelfs dat het heffen van administratiekosten indruist tegen de algemene beginselen van strafrecht. Hierin is bepaald dat de kosten voor het ten uitvoer leggen van straffen, waaronder ook boetes worden begrepen, door de overheid moeten worden voldaan.

Als de overheid niet in beroep gaat tegen deze uitspraak is het voor het CJIB niet meer mogelijk de administratiekosten te blijven berekenen. Er zijn zelfs aanknopingspunten voor terugbetaling van de geheven administratiekosten bij reeds betaalde boetes. De staat kan tot 29 februari in beroep.
Provincie:
Tag(s):