maandag, 1. oktober 2012 - 13:13

Administratiekosten boetes naar 7 euro

Den Haag

Met ingang van 1 oktober 2012 worden administratiekosten in rekening gebracht voor zowel verkeersboetes, als boetes die een strafrechtelijke grondslag hebben.

'Boetes met een strafrechtelijke grondslag zijn bijvoorbeeld de boetes die een rechter oplegt of een strafbeschikking die het OM en de politie uitvaardigen', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

Met de opbrengst van de administratiekosten worden de uitgaven gedekt die het CJIB maakt voor het innen van deze boetes. Op grond van de begrote inkomsten en uitgaven voor het jaar 2012 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de administratiekosten per geïnde boete berekend en vastgesteld op 7 euro.

Feitelijk betekent dit een verhoging van 1 euro van de administratiekosten die voorheen enkel bij verkeersboetes in rekening werden gebracht.
Provincie:
Tag(s):