donderdag, 12. juli 2012 - 7:47 Update: 08-07-2014 0:49

AFM: Pas nog steeds goed op met vastgoedfondsen

Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan bij aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor consumenten.

Hieruit blijken (ernstige) tekortkomingen op het gebied van het productaanbod, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering, waardoor deze aanbieders het belang van de klant onvoldoende centraal stellen. De AFM pleit voor een onderzoek naar mogelijk aanvullende wetgeving om alle partijen die consumenten niet-beursgenoteerde beleggingen aanbieden onder haar toezicht te brengen.

checklist
Op basis van de bevindingen adviseert de AFM consumenten alert te zijn op de potentiële risico’s van beleggingen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Om hen daarbij te helpen, heeft de AFM een checklist opgesteld. Consumenten kunnen alleen verstandig beleggen in vastgoed als ze begrijpen wat er met hun geld gebeurt, en de risico’s en de kosten kennen. De markt telt circa 60.000 particuliere beleggers, die ongeveer 5,5 miljard euro hebben belegd.

Onderzoeken
In de periode 2009-2011 heeft de AFM 46 aanbieders onderzocht: twaalf vergunninghouders en 34 aanbieders zonder vergunning. De AFM heeft 67 handhavingmaatregelen opgelegd, waaronder het intrekken van vergunningen, het heenzenden van bestuurders, het benoemen van curatoren, het doen van aangifte, het verstrekken van aanwijzingen en normoverdracht.

Ook zijn er goede praktijken geconstateerd, zoals aanbieders die het belang van de klant centraal stellen. Zij laten bijvoorbeeld met hun producten consumenten volledig delen in de winst en bieden een goede balans tussen risico en rendement. Over het algemeen voldoen de vergunninghouders beter aan de transparantie-eisen dan niet-vergunninghouders.

Ook heeft de AFM de vastgoedrisicoradar ontwikkeld, waarmee ze fondsen in beeld brengt. De belangrijkste risico’s van de vastgoedbeleggingen van alle dertig vergunninghouders in deze sector zijn in kaart gebracht door een self-assessment. De inspanningen van de AFM passen in de rijksbrede aanpak van de overheid om misbruik in de vastgoedsector tegen te gaan. Er is onder meer samengewerkt met de Nederlandsche Bank en via het Financieel Expertise Centrum met de Belastingdienst.
Categorie:
Tag(s):