maandag, 6. augustus 2012 - 16:51

Afschieten damherten duingebied Haarlem door rechter opgeschort

Haarlem

Anders dan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen, mogen geen damherten worden afgeschoten rond de Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland. Dit heeft de bestuursrechter van de rechtbank Haarlem maandag beslist.

Schade
In de afgelopen jaren is het aantal incidenten met damherten in dat gebied toegenomen. Er is meer schade gemeld aan met name bloemgewassen. Ook zijn er meer aanrijdingen in het verkeer met damherten.

Gedeputeerde Staten vond de situatie zo urgent dat zij de Faunabeheereenheid toestemming heeft gegeven om damherten die buiten hun natuurlijk leefgebied worden gesignaleerd op te jagen en af te schieten.

De rechter vindt dat Gedeputeerde Staten die toestemming niet goed heeft gemotiveerd. Het afschieten van damherten is ultimum remedium en uit de toestemming van Gedeputeerde Staten is niet duidelijk of andere, minder ingrijpende maatregelen genoeg effect hebben.

Bij die minder ingrijpende maatregelen denkt men met name aan hoge rasters. Gebleken is dat nog niet afdoende langs de daarvoor in aanmerking komende doorgaande wegen is afgerasterd. Welke oplossingen zijn getroffen om landbouwschade te voorkomen is niet duidelijk. Pas als duidelijk is dat dergelijke maatregelen onvoldoende helpen, mag een zwaar middel als afschieten worden ingezet.

Motivering
Uit de regelgeving uit de Flora —en Faunawet volgt ook dat toestemming voor het afschieten van damherten pas mag worden gegeven als de schade die door de beesten wordt aangericht daartoe aanleiding geeft.

De toestemming die Gedeputeerde Staten heeft gegeven is ook op dit punt niet goed gemotiveerd. Er zijn wel schademeldingen over een aantal jaren, maar de schade is onvoldoende gespecificeerd en een deel daarvan speelt zich af in Zuid-Holland. Ook de cijfers van het jaar 2012 zijn niet in het besluit genoemd.

De toestemming die Gedeputeerde Staten heeft gegeven, is door de voorzieningenrechter opgeschort. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten in de bezwaarprocedure over die toestemming, de gelegenheid heeft de motivering te verbeteren.

Totdat er een besluit op bezwaar is over de toestemming voor het afschieten van damherten en zes weken daarna, mag daarvan geen gebruik worden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):