maandag, 26. maart 2012 - 15:53

Afspraken over Horizontaal Toezicht

Assen

De Belastingdienst en de provincie Drenthe hebben in Assen een convenant voor ‘Horizontaal Toezicht’ ondertekend. Grofweg betekent dit, dat de belastingdienst met de belastingplichtige vooraf bepaalde zaken bespreekt en dat de controle achteraf een minder belangrijke rol speelt. Deze nieuwe vorm van toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Namens de provincie ondertekenden gedeputeerde Ard van der Tuuk van financiën en directeur-secretaris Annette Imhof het convenant.

Met ‘Horizontaal Toezicht’ wil de Belastingdienst naar eigen zeggen aansluiten op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij moet worden gedacht aan meer aandacht voor de beheersing van met name financiële processen, een aangescherpte regelgeving en in dit geval
het streven van provincies naar meer transparantie richting de burger.

Ontwikkelingen die voor de Belastingdienst aanleiding zijn om te zoeken naar samenwerking en uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en die van de overheid. Bij de nieuwe vorm van toezicht maakt de Belastingdienst vooraf afspraken met grote of middelgrote ondernemingen, brancheorganisaties of – in dit geval – met een provincie. Die afspraken worden in een convenant vastgelegd. Zo zegt de provincie toe zorg te dragen voor een systeem van interne beheersing, een goed controlesysteem en om zaken, waarover verschil van inzicht kan ontstaan, zo snel mogelijk voor te leggen aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst op zijn beurt stemt de vorm en intensiteit van het toezicht af op de kwaliteit van de interne beheersing en controle door de provincie en bespreekt eveneens zo snel mogelijk zaken, waarover mogelijk verschillend kan worden gedacht. Verder wordt uitgelegd
waarom bepaalde informatie aan de provincie wordt gevraagd en wordt bij terugbetalingen gezorgd voor een tijdige uitbetaling.
Provincie:
Tag(s):