zaterdag, 27. oktober 2012 - 11:07

Agenten met PTSS krijgen steun ombudsman

Den Haag

Politiekorpsen gaan verschillend om met de begeleiding van agenten die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bepaalde korpsen erkennen PTSS niet als beroepsziekte. Daardoor komen sommige agenten met PTSS in de problemen.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft de kwartiermaker voor de Nationale politie op 23 oktober gevraagd direct serieus werk te maken van een oplossing voor dit probleem. Brenninkmeijer vindt dat alle agenten met PTSS moeten kunnen rekenen op erkenning hiervan door hun werkgever en op een serieuze behandeling.

De ombudsman trekt zich de situatie van PTSS-ers aan. Eerder bemiddelde de ombudsman tussen vertegenwoordigers van militaire vakbonden en het Ministerie van Defensie voor veteranen met PTSS. Dit leidde tot een effectieve schaderegeling voor gewonde veteranen, waaronder degenen met PTSS.

Brenninkmeijer: 'De erkenning die deze militairen hebben gekregen moet ook gelden voor medewerkers met PTSS van politie, brandweer en hulpdiensten. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen. Voor hen moet duidelijk zijn wat zij van hun werkgever kunnen verwachten. Want het gaat om een verschijnsel dat door het werk is ontstaan.'
Provincie:
Tag(s):