vrijdag, 6. april 2012 - 12:04

Agenten ontslagen na onzedelijk gedrag

De korpsleiding van Politie IJsselland heeft korpsbeheerder H.J. Meijer verzocht twee agenten uit het korps te ontslaan. De betrokken medewerkers waren op 21 februari 2012 al door de korpsbeheerder, ten behoeve van zowel een strafrechtelijk als een intern disciplinair onderzoek, buiten functie gesteld.

Uit het disciplinaire onderzoek is naar voren gekomen dat de agenten zich tijdens de dienst onzedelijk hebben gedragen, ten opzichte van een onder invloed van alcohol verkerende vrouw. De agenten hadden aangeboden om haar met de dienstauto naar huis te brengen. Naast dit ongepaste gedrag hebben de agenten aantoonbaar onjuiste verklaringen en onvoldoende verantwoording afgelegd over hun dienstactiviteiten.

De korpsbeheerder heeft, op het verzoek van de korpsleiding, besloten om aan de twee agenten van het korps IJsselland het voornemen tot ontslag kenbaar te maken. Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie en uitgevoerd door de Rijksrecherche, loopt nog.
Provincie:
Tag(s):