donderdag, 3. mei 2012 - 17:15 Update: 08-07-2014 0:52

Ajax benoemt in juni nieuwe RvC

(Elf Voetbal) Ajax heeft op 14 juni een BAVA (Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders) gepland. Hierin worden de nieuwe leden van Raad van Commissarissen benoemd.

Ajax is uitgekomen op Leo van Wijk, Theo van Duivenbode en Hans Wijers. Laatstgenoemde zal de voorzitter worden van de nieuwe RvC. "De aanbeveling tot benoeming van de drie vermelde commissarissen wordt gesteund door de drie grootste aandeelhouders van AFC Ajax NV die samen meer dan negentig procent van de aandelen bezitten", meldt Ajax op de officiële website.

"De Ondernemingsraad heeft meegedeeld zich te kunnen vinden in deze aanbevelingen en met betrekking tot deze drie vacatures geen andere personen aan te bevelen." Er moet nog twee personen aan de RvC worden toevoegt. Deze worden later dit jaar bekend gemaakt.
Categorie:
Tag(s):