dinsdag, 7. februari 2012 - 10:52 Update: 08-07-2014 0:54

Ajax verliest van Cruijff

Amsterdam

[ELF-Voetbal] De Raad van Commissarissen van Ajax mag het voorgenomen besluit Louis van Gaal en Martin Sturkenboom te benoemen tot directeuren van Ajax niet uit te voeren. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dit het viertal op straffe van een dwangsom verboden. Door deze uitspraak is Cruijff in het gelijk gesteld.

'Door Cruijff bewust bij de besluitvorming over de benoemingen van Van Gaal en Sturkenboom buiten spel te zetten, hebben de andere commissarissen in de ogen van het hof onaanvaardbaar gehandeld', aldus het gerechtshof. Volgens het hof mag worden aangenomen dat in een eventuele bodemprocedure de voorgenomen besluiten van de Raad van Commissarissen - die voor vrijdag op het programma staat - tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur van Ajax, vernietigd worden.

Verwacht wordt dat de aandeelhoudersvergadering van Ajax vrijdag het vertrouwen in de Raad van commissarissen wordt opgezegd. Het meest waarschijnlijk is dat dan de Ondernemerskamer een nieuwe raad van Commissarissen gaat benoemen, waardoor de vereniging Ajax de macht over de NV Ajax volledig kwijt zal raken.

De verkorte uitspraak ziet er als volgt uit:

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep van het conflict tussen Cruijff en de andere commissarissen van Ajax. Het hof vindt aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure de voorgenomen besluiten van de Raad van Commissarissen (RvC), tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur van Ajax, vernietigd worden.

Daarom heeft het hof de andere commissarissen verboden, op straffe van een dwangsom, de besluiten verder uit te voeren.

Het hof toont begrip voor de moeilijke positie waarin de andere commissarissen door de tegenwerking van Cruijff, onder meer bij de benoeming van Van Basten, waren gekomen. Maar door Cruijff bewust bij de besluitvorming over de benoemingen van Van Gaal en Sturkenboom buiten spel te zetten, hebben de andere commissarissen in de ogen van het hof onaanvaardbaar gehandeld. Het hof constateert dat de oproepingstermijn voor de RvC-vergadering van 16 november 2011, zonder goede reden, ontoelaatbaar kort was.

Ook constateert het hof dat de agenda geen melding maakte van de voorgenomen benoemingen van Van Gaal en Sturkenboom. Het hof acht dan ook aannemelijk dat de andere commissarissen het vooropgezette plan hadden om te voorkomen dat Cruijff op de besluitvorming van 16 november wezenlijke invloed kon uitoefenen.

Het hof stelt vast dat de besluiten onder meer in 'Nieuwsuur' en 'Pauw en Witteman' meteen als definitief naar buiten zijn gebracht. Volgens het hof was aan de besluiten ook op verschillende manieren al uitvoering gegeven. Onder die omstandigheden diende de voor 25 november 2011 opnieuw over de benoemingen uitgeschreven RvC-vergadering 'geen redelijk doel' meer. Het hof neemt het Cruijff daarom niet kwalijk dat hij op die vergadering niet is verschenen
Categorie:
Tag(s):