dinsdag, 30. oktober 2012 - 9:27

Akkoord met Osira: kort geding van de baan

Amsterdam

Onder druk van een kort geding dat vanochtend plaats zou vinden, heeft de Amsterdamse zorgorganisatie Osira Amstelring alsnog ingestemd met het recht op de achturige werkdag.

Hierdoor is het akkoord met Abvakabo FNV voor betere zorg, door afspraken over meer collega's en minder flex, definitief een feit en is het kort geding van de baan.

Nadat overeenstemming was bereikt, onder andere over de achturige werkdag, bedacht Osira Amstelring zich. Dat was voor Abvakabo FNV reden om een kort geding aan te spannen. Het recht op de achturige werkdag is reeds 100 jaar geleden door vakbonden afgedwongen. Acht uur werk is ook nodig om goede zorg te kunnen bieden. Steeds vaker zien we dat zorgmedewerkers niet meer acht uur op een dag mogen werken, maar hetzelfde werk in slechts zes of zelfs in vier uur moeten doen. Vervolgens moeten zij een dag extra in de week komen werken. Hierdoor neemt niet alleen de werkdruk toe, maar verschraalt tevens de zorg. Abvakabo FNV en Osira Amstelring hebben nu vastgelegd dat de afspraken voor iedereen gelden, tenzij uitvoering daarvan tot een faillissement zou leiden.

Vorige maand bereikten Abvakabo FNV en Osira Amstelring, na maanden van acties en uiteindelijk zelfs een staking, al een akkoord voor betere zorg. In dit akkoord wordt geregeld dat er 100 fulltime collega's bij komen in de verpleeghuizen om de zorg te verbeteren en de werkdruk te verlagen. Maar ook de flexibilisering wordt aangepakt door medewerkers vaste contracten en een vast aantal uren in de week te geven. Hierdoor zien verpleeghuisbewoners niet steeds wisselende gezichten. Tevens regelt het akkoord dus het recht op een achturige werkdag.

Abvakabo FNV had deze afspraken eigenlijk landelijk in de cao voor verpleeghuizen en thuiszorg willen maken. Omdat de werkgevers het op een akkoordje gooiden met drie kleine bonden ligt er nu een cao zonder Abvakabo FNV die geen enkel probleem in de zorg oplost. Abvakabo FNV wil daarom nu met lokale werkgevers afspraken voor goede zorg maken. Osira Amstelring is de eerste organisatie waarmee Abvakabo FNV een lokaal akkoord sluit en daarmee een voorbeeld voor andere zorginstellingen in Nederland.
Provincie:
Tag(s):