vrijdag, 6. juli 2012 - 19:29

Akkoord over arbeidsvoorwaarden HTMbuzz

Zoetermeer

Buschauffeurs van HTM hebben een akkoord bereikt met de directie van het Haags vervoersbedrijf over hun arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe busonderneming HTMbuzz.

Onder deze naam verzorgen HTM en Qbuzz vanaf december het busvervoer in Den Haag. Verdere acties in het Haagse openbaar vervoer zijn nu van de baan.

Werknemers en HTM hebben overeenstemming over de volgende punten:

- Na overgang naar HTMbuzz blijven chauffeurs vallen onder de cao HTM.

- Er is geen sprake van gedwongen ontslag gedurende de gehele concessieperiode van zeven jaar (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en de huidige verwachtingen van het stadsgewest over de bezuinigingen op het openbaar vervoer).

- De directie van HTM is bereid om chauffeurs van werk naar werk te begeleiden bij een onverwacht en onverhoopt faillissement van HTMbuzz.

- Mocht Qbuzz haar aandelen in HTMbuzz willen verkopen, dan heeft het bedrijf toestemming van HTM nodig. In dit geval heeft HTM de intentie om de aandelen van Qbuzz te kopen en overlegt HTM met de medezeggenschap.

De acties die buschauffeurs van HTM afgelopen woensdag en donderdag voerden tegen de aanbesteding in Den Haag, hebben overleg met de directie mogelijk gemaakt. Ondanks een nieuwe wet die aanbesteding niet meer verplicht stelt, heeft het Stadsgewest Haaglanden de gunning aan HTM en de commerciële partij Qbuzz toch doorgezet. Chauffeurs vreesden dat hun arbeidsvoorwaarden zouden verslechteren bij hun nieuwe werkgever HTMbuzz.
Provincie:
Tag(s):