zaterdag, 21. juli 2012 - 18:06

Alcoholcontrole bij ‘No-school-party’

Drachten

De politie heeft woensdagavond en -nacht samen met Nuchtere Fries, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), uitgaanscentrum Feu en de gemeente Smallingerland een uitgebreide alcoholcontrole rond de ‘no-school-party’ in uitgaanscentrum Feu gehouden.

Doel van deze actie was inzicht te krijgen in het gebruik van alcohol bij jongeren onder de 16 jaar. Iedereen onder de 16 in het bezit van aangebroken verpakkingen alcoholhoudende drank en/of zichtbaar onder invloed van alcohol moest meewerken aan een blaastest. Vanuit alle organisaties, de jeugd en ook de ouders werd er gesproken van een geslaagde controle. Mogelijk krijgt een dergelijke controle een jaarlijks vervolg.

Bekeuringen
In totaal werden vijf jongeren met alcohol op straat aangetroffen. Zij zijn meegenomen naar het bureau voor een gesprek met hun ouders en VNN over de gevolgen van alcohol en het belang van het stellen van regels. Daarnaast hebben zij een bekeuring gekregen. Twee jongeren kregen een bekeuring voor het valselijk gebruik maken van een ID-kaart. Hierna zijn zij op het politiebureau overgedragen aan hun ouders/begeleiders. Tijdens de controle werd een jongen met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Door de combinatie van drank en de medicijnen die hij gebruikt werd hij onwel.
Provincie:
Tag(s):