maandag, 4. juni 2012 - 13:27

Alleen loonsverhoging voor politiemensen in frontlinie

Den Haag

De politievakbonden ACP, NPB, VMHP en ANPV en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een CAO Politie met een looptijd van drie jaar. 'Het akkoord biedt volgens minister Opstelten en de politiebonden zekerheid voor alle politiemedewerkers', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn:
- Politiemensen met een fysiek en mentaal zware functie (agenten in de frontlinie) komen in aanmerking voor extra periodieken tot het maximum van de eerstvolgende schaal.
- Gedurende de looptijd van het akkoord wordt de nullijn gehanteerd.
- De minister biedt een werkgarantie voor alle politiemedewerkers.
- Politie-aspiranten ontvangen in het eerste jaar van hun opleiding een beurs. In het tweede en derde jaar ontvangen zij een salaris.
- De bestaande regeling t.a.v. vroegpensioen en levensloop blijft van kracht. Voor het financieringstekort is dekking gevonden in de begroting van Veiligheid en Justitie.
- Het arbeidstijdenregime wordt versoepeld zodat de politie beter kan worden ingezet op de momenten dat zij nodig is.
- Er komen extra maatregelen om de weerbaarheid en vaardigheden van politiemensen te versterken.
- De vergoedingen bij dienstongevallen en beroepsziekten worden verhoogd en de werkgever levert een bijdrage aan de premie van een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Minister Opstelten heeft het onderhandelaarsakkoord afgelopen vrijdag ter instemming voorgelegd aan de ministerraad. De politievakbonden zullen het akkoord de komende periode voorleggen aan hun leden. Het akkoord is definitief zodra de politievakbonden en de minister het akkoord hebben ondertekend.
Provincie:
Tag(s):