woensdag, 11. juli 2012 - 19:58

Alsnog een vergunning voor coffeeshophouder in Delfzijl

Delfzijl

De gemeente Delfzijl verleent alsnog een omgevingsvergunning voor een
coffeeshop aan de Hogelandsterweg 8 in Delfzijl. De aanvraag is in eerste instantie afgewezen omdat de locatie zich bevindt langs een weg waarvan veel schoolgaande jeugd gebruik maken.

De initiatiefnemer heeft bezwaar ingediend en de commissie bezwaarschriften komt tot de conclusie dat dit bezwaar terecht is. Het college neemt het advies over, herroept het besluit tot afwijzing, verleent de omgevingsvergunning en betaalt de aanvrager een proceskostenvergoeding.

Dit betekent dat zich hier juridisch gezien een coffeeshop mag vestigen. De initiatiefnemer heeft echter ook nog een gedoogbeschikking nodig. Zonder deze beschikking mag die persoonlijk de coffeeshop op die locatie niet exploiteren.
Provincie:
Tag(s):