vrijdag, 1. juni 2012 - 11:39

Ambulances Drenthe delen informatie met huisarts

Assen

In Drenthe wordt sinds juni 2012 vanuit de ambulance altijd informatie naar de huisartsenpraktijk gestuurd wanneer de ambulanceverpleegkundige zelf een patiënt heeft behandeld, of wanneer een patiënt naar het ziekenhuis is gebracht, zonder dat daar een huisarts bij betrokken is geweest.

Wanneer 112 wordt gebeld en de ambulance komt, dan is namelijk het niet vanzelfsprekend dat zoiets ook altijd wordt doorgegeven aan de huisarts, laat staan dat de huisarts weet wat er met de patiënt aan de hand was of welke behandeling er is geweest door de ambulanceverpleegkundige. Het EDAZ-systeem in de ambulance maakt dat wel mogelijk. EDAZ staat voor Elektronisch Dossier Ambulancezorg. In EDAZ worden alle gegevens over de toestand van de patiënt en handelingen van de ambulanceverpleegkundige vastgelegd, zodat altijd is na te gaan wat er precies gedaan is.

Datzelfde systeem, EDAZ, maakt het overigens ook mogelijk om belangrijke medische informatie over de toestand van de patiënt rechtstreeks, live, zichtbaar te maken voor artsen en verpleegkundige op de afdeling Spoedeisende Hulp van de regionale ziekenhuizen wanneer een ambulance in aantocht is. Zij kunnen zich zo beter voorbereiden op de komst van een spoedpatiënt
Provincie:
Tag(s):