donderdag, 13. september 2012 - 11:18

Amsterdam denk vandaag na over 750 jaar Amsterdam

Amsterdam

Vandaag zullen in Amsterdam honderd veelbelovende Amsterdamse ondernemers, wetenschappers en studenten in gesprek met honderd ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

In de open lucht, op het Spui, praten de deelnemers over hoe de stad eruit moet zien in 2025. Dat is het jaar waarin Amsterdam 750 jaar bestaat. De avond is bedoeld om briljante ideeën voor het 750-jarig jubileum te lanceren en te bespreken.

Toen in 1975 Amsterdam zijn 700-jarig bestaan vierde, vond een reeks van openingen en evenementen plaats die nog altijd doorwerken in de stad: de eerste Sail Amsterdam, de eerste editie van het Holland Festival in Amsterdam, de voorloper van het eerste Kwakoe Festival, de eerste Amsterdam Marathon, de opening van het Amsterdams Historisch Museum in de Kalverstraat, de opening van het Bijbels Museum aan de Keizersgracht en de illuminatie van de bruggen in het historische centrum.

In 2025 viert Amsterdam zijn 750-jarig bestaan. Dit roept de vraag op wat wij de stad (en onszelf) in dat feestjaar en daarna toewensen. Hoe ziet Amsterdam er in 2025 uit? Wat zijn de vraagstukken die dan spelen? Welke ideeën hebben Amsterdamse ondernemers, wetenschappers en studenten en hoe kunnen gemeenteambtenaren helpen om deze ideeën te realiseren? Daarover gaat donderdagavond het gesprek.

'Amsterdam gesprek'
Het ‘Amsterdam gesprek' op het Spui is min of meer bij toeval tot stand gekomen. Paul Scheffer (publicist en hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg) en Ila Kasem (directeur Van de Bunt adviseurs) kwamen met het idee om een groep talentvolle jonge professionals - de bestuurders van de toekomst - het stadsbestuur te laten adviseren over de invulling van de viering van het 750-jarig jubileum van Amsterdam.

Tegelijkertijd denkt een groep ambtenaren al langer na over hoe de stad zich kan blijven ontwikkelen in financieel lastige tijden. Dat kan alleen als de gemeente zich flexibeler opstelt. Ambtenaren moeten de samenwerking aangaan met Amsterdammers die goede initiatieven hebben en luisteren naar ideeën in de stad.

Zo ontstond het idee voor het ‘Amsterdam gesprek', een open gesprek tussen honderd ondernemende Amsterdamse ambtenaren en honderd veelbelovende jonge mensen die hoogstwaarschijnlijk in 2025 aan het roer zitten. Het initiatief 'Amsterdam 750 jaar' van Paul Scheffer en Ila Kasem, gaat officieel van start op 27 oktober, de verjaardag van Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):