zondag, 3. juni 2012 - 23:06

Amsterdam pakt medicijnveiligheid grootstedelijk aan

Amsterdam

Alle grote thuiszorgaanbieders, apothekers en huisartsenposten gaan in Amsterdam verregaand samenwerken op het gebied van veilige geneesmiddelenzorg.

De partijen tekenden hierover in mei 2012 een verdrag.

In 2011 onderstreepte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met landelijke rapportages dat er betere samenwerking nodig is tussen voorschrijvers, apothekers en thuiszorgteams. De nieuwe aanpak moet de ketenzorg in de hoofdstad verbeteren.

De afspraken voorzien er in een notendop in dat de huisarts een verzoek tot hulp bij medicijngebruik bij een thuiszorgorganisatie kan doen. Dit gebeurt als de patiënt niet in staat is om de eigen regie te voeren bij het nemen van medicijnen. De huisarts zal de mutaties via recepten aan de apotheker doorgeven. Deze zal op zijn beurt een actueel overzicht van de voorgeschreven medicijnen doorgeven aan de thuiszorg. Aan dit schema is een aftekenlijst gekoppeld, als basis voor de registratie voor de thuiszorg. De thuiszorgmedewerker kan op basis van het schema bepalen of hulp nodig is bij het klaarzetten, aanreiken en toedienen van de verschillende medicijnen van de klant.
Provincie:
Tag(s):