dinsdag, 6. november 2012 - 13:53

Andere aanpak Bureau Jeugdzorg nodig bij strijdende ouders

Den Haag

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, en de Kinderombudsman Marc Dullaert, vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met rechters hun aanpak van ouders in een conflictscheiding herzien.

Zij moeten zich daarbij bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling. Het aanbod van ondersteunende hulp bij de ondertoezichtstelling schiet volgens beide tekort.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman krijgen geregeld klachten en signalen van ouders en kinderen over de rol van Bureau Jeugdzorg bij scheidingen. Naar aanleiding daarvan zijn zij een onderzoek gestart op eigen initiatief.

Uit het onderzoek blijkt dat een van de ouders vaak vindt dat Bureau Jeugdzorg partijdig handelt en hen niet serieus neemt. Kinderen voelen zich verloren in de strijd. De verwachtingen van ouders passen niet goed bij de taak van de Bureaus Jeugdzorg.
Provincie:
Tag(s):