maandag, 2. juli 2012 - 11:56

Ankergebied bij Zeeland is opgeruimd

Meer dan 20 kilometer uit de kust van Zeeland verwijdert Rijkswaterstaat ankers en kettingen van de zeebodem, zodat schepen hier niet achter blijven haken bij het ankeren.

Na ruim twee weken werk is het ankergebied Schouwenbank ontdaan van de belangrijkste obstakels. Het zwaarste anker dat uit het ankergebied werd verwijderd woog zo’n 8 ton en had een ketting met een lengte van 186 meter.

Deze zomer worden nog drie belangrijke ankergebieden voor de havens van Rotterdam en IJmuiden ontdaan van de belangrijkste obstakels. Hiermee verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van de zeehavens en de veiligheid op zee.
Provincie:
Tag(s):