zaterdag, 1. december 2012 - 16:34

Arnhem maakt nieuwe slag met citymarketing

Arnhem

Met een nieuwe citymarketingvisie voor 2013-2015 brengt Arnhem nog meer focus aan in hoe zij zich als stad wil profileren en onderscheiden. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met de stad. De nieuwe visie is dan ook in nauwe samenwerking met partners uit de stad ontwikkeld.

In de nieuwe visie blijven de merkwaarden ‘groen’ en ‘creatief’ die Arnhem al sinds enkele jaren uitdraagt gehandhaafd. Er wordt daarnaast een derde merkwaarde ‘Arnhemse zakelijkheid’ toegevoegd die de aantrekkelijkheid van Arnhem als werkstad benadrukt. Ook het merk ‘Made in ’ blijft bestaan.

Citymarketing richt zich op het vasthouden of aantrekken van doelgroepen, zoals bewoners, bedrijven of winkelend publiek. Samen met betrokken partijen in de stad is gekeken waar de kansen liggen voor Arnhem en welke bedreigingen op haar afkomen. De focus ligt in Arnhem niet alleen op de promotie van de stad, maar ook op de ontwikkeling van de stad zelf. De visie is samengevat in een overzichtelijke folder.

‘We willen in Arnhem niet alleen vertellen wat we zijn, maar er ook voor zorgen dát we dat zijn’, aldus wethouder Michiel van Wessem. Daarbij doelen we op concrete verandereringen in de stad op bijvoorbeeld het terrein van wonen, evenementen en bedrijfsleven. ‘Zo gaan we ons evenementenbeleid goed onder de loep nemen om te kijken hoe we dit beter aan kunnen laten sluiten op onze citymarketingdoelen. Een ander voorbeeld is dat we makelaars en vastgoedeigenaren in Arnhem gaan voorzien van goede informatie over de stad. Daar is behoefte aan en zo kunnen ook zij de stad op een goede manier presenteren.’

Ondertussen gebeurt er al veel en zijn er diverse initiatieven waarbij de merkwaarden goed over het voetlicht komen. Een goed voorbeeld is de invulling van lege plekken in de binnenstad, zoals de Bartoktuin bij het kenniscluster en de WiFi-tui bij de ingang van het station aan de Sonsbeekzijde.

Arnhem wil zich duidelijker profileren als aantrekkelijke werkstad om zo bedrijven en hoger opgeleiden aan te trekken. ’Arnhemmers hebben een open en prettig zakelijke mentaliteit. Bovendien huisvest Arnhem veel regionale en landelijke hoofdkantoren. Tegelijkertijd biedt het groene karakter van onze stad rust en ruimte en dat werkt door in onze wijze van ondernemen’, aldus Van Wessem.

Om de visie goed tot leven te laten komen en de ontwikkelingen aan te jagen, wordt in 2013 een citymarketingcoördinator aangesteld. Deze coördinator zal verbindingen leggen met beleidsvelden binnen de gemeente en met de partners in de stad.

De nieuwe visie vraagt ook om een nieuwe citymarketingcampagne. In 2013 zal een nieuwe citymarketingcampagne uitgerold worden waar Arnhemse bedrijven en instellingen bij aan kunnen haken. Het merk Made in blijft overeind.
Provincie:
Tag(s):