woensdag, 11. april 2012 - 10:23

Artsen weten van wetenschapsfraude

Utrecht

Een op de zeven artsen heeft weleens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Bijna een kwart heeft weleens meegemaakt dat alleen die gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen.

Dat blijkt uit een enquête van het artsenblad Medisch Contact onder achthonderd huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geneeskundigen. De resultaten worden deze week gepubliceerd in een special over het wetenschappelijk bedrijf. Dit meldt het blad Medisch Contact op zijn site.

Van de geënquêteerde artsen zegt 15 procent weleens ‘van nabij’ te hebben gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen; 22 procent zegt weleens te hebben gezien dat onderzoeksdata werden geselecteerd of statistisch werden bewerkt om significante resultaten te behalen. Ruim één op de drie artsen (36%) heeft wel eens meegemaakt dat aan de lijst van auteurs van een wetenschappelijk artikel iemand werd toegevoegd die niets met het onderzoek te maken had.

Slechts een minderheid van de geënquêteerde artsen (18%) is zelf gepromoveerd en de meesten zijn ook nu niet wetenschappelijk actief. Wel zegt een ruime meerderheid de wetenschappelijke ontwikkelingen goed bij te houden, meestal door daarover te lezen in vakbladen als Medisch Contact of het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Eén op de drie artsen leest zelf toonaangevende Engelstalige tijdschriften als The Lancet of British Medical Journal.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten vinden niet direct de weg naar de spreekkamer: een ruime meerderheid past deze pas in de praktijk toe, nadat ze zijn vastgelegd in professionele richtlijnen voor de beroepsgroep. Een opvallend gegeven: bijna driekwart van alle artsen (72%) is van mening dat belangrijke klinische vragen binnen hun vakgebied nog niet wetenschappelijk zijn onderzocht.
Provincie:
Tag(s):