dinsdag, 30. oktober 2012 - 15:41

Asbest vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden in pand Kollum

Kollum

In het pand aan de Voorstraat 29 in Kollum is bij illegale interne sloopwerkzaamheden asbest vrijgekomen. De gemeente Kollumerland c.a. heeft een bedrijf ingeschakeld om de directe omgeving schoon te maken. De omwonenden zijn eerst mondeling door de gemeente geïnformeerd. Later vandaag wordt een brief overhandigd met de laatste ontwikkelingen.

gedaan door de gebruiker. Op woensdagochtend 24 oktober heeft de gemeente de sloop stilgelegd. Aan de gebruiker van het pand is aangegeven dat hij een sloopmelding moet indienen. Een asbestinventarisatie is hier een onderdeel van. Dat is door de gebruiker in gang gezet.

Bij de asbestinventarisatie is gebleken dat er asbest is vrijgekomen. Vanwege het spoedeisende karakter heeft de gemeente, met toepassing van bestuursdwang, een asbestsaneringsbedrijf ingeschakeld om de asbestverontreiniging in de omgeving op te ruimen.

Op woensdagmorgen 31 oktober wordt door een specialistisch bedrijf een eindmeting gedaan. Pas als dit bedrijf een zogenaamde vrijgave verstrekt, kan de Voorstraat weer worden vrijgegeven.

Het pand op zich is door de gemeente verzegeld. De binnenkant van het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk gesaneerd.
Provincie:
Tag(s):