donderdag, 19. juli 2012 - 21:08

Assen koopt monument Marktzicht

Assen

De gemeente Assen heeft het gemeentelijk monument Marktzicht gekocht. Met de koop van Marktzicht wordt de weg vrijgemaakt voor ontwikkeling van het Veemarktterrein en de Stadsboulevard. Marktzicht krijgt in de plannen een bestemming aan een nieuw aan te leggen plein. De gemeente is een gedeelte van de grond van marktzicht nodig voor de aanleg van de Stadsboulevard.

De gemeente werkt in het programma FlorijnAs onder meer aan een plan voor het Havenkwartier. Het Havenkwartier omvat ook de nieuwe inrichting van het Veemarktterrein. Op het Veemarktterrein moet ruimte komen voor evenementen, wonen en parkeren. Het nieuwe evenementenplein grenst aan het monumentale Marktzicht, dat de gemeente graag voor de stad behoudt. Het weer in oude luister herstellen van Marktzicht is een belangrijk speerpunt in de plannen.

Nu de plannen voor het Veemarktterrein en de Stadsboulevard verder vorm krijgen wil de gemeente ook doorpakken met Marktzicht. Er is in de planvormingsfase structureel overleg geweest met de huidige eigenaar van Marktzicht. Deze ziet zelf onvoldoende mogelijkheid om Marktzicht te renoveren en ontwikkelen maar onderkent de kansen voor Marktzicht. De koop is in goed overleg gesloten.

De gemeente ziet veel kansen om een initiatiefnemer voor Marktzicht aan te trekken die het pand renoveert en er een nieuwe bestemming aan geeft. De plannen voor het Veemarktterrein worden eind dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Eerder al pleitten diverse politieke partijen voor terugkoop door de gemeente.
Provincie:
Tag(s):