maandag, 17. september 2012 - 20:56

Assen legt wegen in Kloosterbos definitief aan

Assen

De gemeente Assen laat de nog niet bebouwde straten van Kloosterbos de komende maanden definitief bestraten. Ook de geplande plantsoenen en speelterreintjes worden vervroegd aangelegd.

Kloosterbos is nog niet volledig bebouwd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de wegen pas definitief aan te leggen als de wijk bebouwd was. Door de huidige woningmarktsituatie loopt de kavelverkoop echter niet snel. Het college heeft daarom besloten om de bewoners van Kloosterbos tegemoet te komen en de wijk nu alvast netjes af te maken.
De gemeente wacht nog even met het aanplanten van de bomen (m.n. aan de Bosrand). Dit in verband met het risico op schade door de (weg)werkzaamheden.

Het college is zich er van bewust dat de aangelegde straten later weer beschadigd kunnen worden door bouwverkeer. Hier wordt de komende periode extra op gelet. Eventuele bouwkranen, keten, e.d. worden later zoveel mogelijk geplaatst op de nog braakliggende kavels.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn maandag van start gegaanBewoners van Kloosterbos ontvangen deze week een brief over de werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):