woensdag, 21. maart 2012 - 22:06

AVEBE ontvangt €3 miljoen van de provincie voor de productie van biogas

Gasselternijveen

Woensdag hebben gedeputeerde Tanja Klip-Martin en financieel directeur Ed Kraaijenzank van AVEBE de eerste Drentse Green Deal ondertekend.

AVEBE ontvangt drie miljoen euro voor het opschalen van het vergistingsproces om biogas te kunnen produceren in Gasselternijveen. Met de huidige productie kan er uiteindelijk 18 miljoen kubieke meter gas worden geproduceerd, genoeg om 11.000 huizen van warmte te
voorzien. Deze Green Deal is onderdeel van een bredere samenwerking tussen de provincie Drenthe en aardappelzetmeelbedrijf AVEBE op het gebied van duurzaamheid.

Green Deals zijn door de Rijksoverheid in het leven geroepen om concrete stappen te zetten naar een meer duurzame economie. AVEBE produceert zetmeel en hoogwaardige eiwitten uit aardappelen. Vergisting van het
vruchtwater dat tijdens dit proces vrijkomt, geeft biogas en een mineraalrijke substantie die heel goed als mest kan dienen. Deze nieuwe processtap vervangt een energie-intensieve opwerking. Hiermee alleen wordt 32 kton CO2 bespaard, dat is de hoeveelheid CO2 die 18.000
auto’s per jaar gemiddeld in Nederland uitstotenii. Het opschalen van het vergistingsproces om biogas te produceren vraagt om een hoge mate van technische expertise.

Volgens Ed Kraaijenzank past de productie van biogas helemaal binnen de
duurzaamheidsambities van AVEBE. “Belangrijk is om zuinig met grondstoffen en energie om te gaan. Dat doen wij door de aardappel steeds verder te verwaarden. De vergisting is een volgende stap die biogas levert, onze CO2-uitstoot beperkt en onze energierekening gaat fors omlaag. Het produceren van energie uit reststoffen vraagt een flinke investering, maar is uiteindelijk pure winst voor iedereen,” aldus de financieel directeur.

De vergistingsactiviteiten passen goed in de visie van de provincie op de ontwikkeling van energietransitieparken in het Noorden. Gedeputeerde Tanja Klip ziet Gasselternijveen naast Wijster als mogelijk tweede energietransitiepark in Drenthe. “Het benutten van reststoffen en
zeer energiezuinige productietechnieken past in de omslag die we moeten maken. Daarom zijn we trots op wat AVEBE hier wil realiseren. Dat werkt hopelijk aanstekelijk voor andere initiatieven”, zo licht zij toe.

De provincie Drenthe ondersteunt de ambities van AVEBE met bestuurlijke inzet, snelle vergunningverlening en legt verbinding met andere projecten en fondsen. De provincie start een onderzoek om rond de biogasproductie in Gasselternijveen ook nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor de akkerbouwers in het gebied. Ook zet de provincie in op de ontwikkeling van het E-college als onderdeel van de Energy Academy om voldoende goedgeschoolde arbeidskrachten te waarborgen binnen de duurzame energiesector.
Provincie:
Tag(s):