woensdag, 11. juli 2012 - 23:19

Aziatische boktor in Winterswijk

Winterswijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de gemeente Winterswijk een boom aangetroffen waarin aantastingen door de Aziatische Boktor (Anoplophora glabripennis) en ook vliegende exemplaren zijn aangetroffen.

Deze boktor kan aanzienlijke schade aanrichten aan loofbomen en struiken en vormt daarmee een grote bedreiging voor de groene ruimte. Daarnaast vormt de boktor een risico voor de teelt en handel in boomkwekerijproducten. Op grond van de Europese Fytorichtlijn bestaat de verplichting om bij een vondst van deze boktor maatregelen te treffen gericht op uitroeiing.

Situatie
Een bewoner van Winterswijk heeft zich maandag 9 juli 2012 bij de NVWA gemeld met het vermoeden dat zij een boktor in haar tuin had aangetroffen. De NVWA heeft op 10 juli 2012 vastgesteld dat het hier om een Aziatische boktor gaat. Ook heeft de NVWA een boom aangetroffen langs de weg met aantastingen door de Aziatische boktor en ook vliegende kevers. Er zijn inmiddels, met hulp van de bewoners, 7 boktorren gevangen. De aangetaste boom is direct omgezaagd en afgevoerd naar het laboratorium van de NVWA voor verder onderzoek.
Provincie:
Tag(s):