dinsdag, 10. januari 2012 - 14:33

Baby Akkrum overleden als gevolg van noodlottig ongeval

Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden heeft het onderzoek naar het overlijden van een zes maanden oude baby uit Akkrum afgerond. Het OM gaat er vanuit dat de baby is overleden als gevolg van een noodlottig ongeval.

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek van 24 augustus 2011 kon het NFI geen duidelijke doodsoorzaak vaststellen. Het onderzoek naar de precieze toedracht werd voortgezet. Onder andere heeft een buurtonderzoek plaatsgevonden en is gesproken met de ouders van de baby om duidelijk te krijgen wat zich in de woning heeft afgespeeld. Ook heeft het NFI onderzocht wat mogelijk een rol zou kunnen hebben gespeeld bij het overlijden van de baby.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek heeft het OM vastgesteld dat de baby niet is overleden door nalatigheid van de ouders/verzorgers maar als gevolg van een noodlottig ongeval.

Achtergrond
Op zondagavond 21 augustus 2011 troffen de gealarmeerde hulpdiensten het overleden meisje aan in een woning aan de Sinnebuorren in Akkrum. De technische recherche startte een onderzoek naar de toedracht.
Provincie:
Tag(s):