maandag, 19. maart 2012 - 14:57

Baggerwerkzaamheden kanaal door Walcheren stilgelegd

Middelburg

De baggerwerkzaamheden in het kanaal door Walcheren en de Middelburgse havens zijn voorlopig stilgelegd.

Tijdens de werkzaamheden die Rijkswaterstaat laat uitvoeren, zijn er vijf kleine granaten gevonden. Deze werden ontdekt tussen het verzamelde slib van de verschillende locaties. Het is niet precies te zeggen waar de munitie naar boven is gehaald, daarom is uit voorzorg het volledige werk stilgelegd. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke vindplaats. Pas na afronding van dit onderzoek kunnen de baggerwerkzaamheden worden hervat.

Voordat met de baggerwerkzaamheden is begonnen, heeft Rijkswaterstaat, op basis van het beleid van de gemeente Middelburg, besloten geen detectie uit te voeren. Het betreft een gebied met verlaagd risico omdat uit historische gegevens is gebleken dat er weinig tot geen kans bestaat dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de havens van Middelburg terecht zijn gekomen. Tijdens baggerwerkzaamheden in 1949 is niets gevonden.
Provincie:
Tag(s):