woensdag, 8. februari 2012 - 16:57

Barneveld geeft met subsidie extra impuls aan kwaliteit voorschoolse organisaties

Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft € 150.000 subsidie gegeven aan diverse voorschoolse organisaties in de gemeente Barneveld.

Met deze subsidie kunnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven de educatieve methoden voor de voor- en vroegschoolse opvang, het CITO- peutervolgsysteem en de scholing van pedagogisch medewerkers inkopen. De kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt daardoor nog verder verhoogd.

De voorschoolse instellingen gaan vanaf 1 augustus werken met het CITO-peutervolgsysteem om de overgang (informatieoverdracht) van de voorschool naar de basisschool nog beter te organiseren. Met de aanschaf van de educatieve methodes en de scholing van 82 pedagogische medewerkers van diverse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Barneveld wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van de wet OKE. Deze wet draagt bij aan het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor peuters en het tijdig en effectief aanpakken van taalachterstanden bij jonge kinderen waardoor hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de doorgaande leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie (VVE).
Provincie:
Tag(s):