woensdag, 4. januari 2012 - 13:42

Barneveld schrapt overbodige regelgeving en vermindert administratieve lasten

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft overbodige regelgeving geschrapt en heeft de administratieve lasten verminderd.

Inwoners en ondernemers kunnen aanvragen gemakkelijker en sneller indienen. Dat meldt het college van B&W aan de gemeenteraad. De gemeenteraad had gevraagd om te bekijken of overbodige regelgeving kan worden geschrapt en de dienstverlening beter, sneller en makkelijker te maken.

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode verordeningen, beleidsregels en andere administratieve lasten tegen het licht gehouden.

Aanpak van gemeentelijke verordeningen
• Alle overbodige verordeningen of overbodige regels in verordeningen zijn geschrapt.
• De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vernieuwd. De nieuwe APV van Barneveld is gebruikt als voorbeeld voor de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de vernieuwde APV is bepaalde vergunningplicht afgeschaft of omgezet in een meldingsplicht. Ook is het nu mogelijk om vergunningen — bij ongewijzigde omstandigheden — meerjarig te verlenen.
• De aangepaste verordeningen zijn overzichtelijk samengevoegd in de nieuwe regelingenbank op de website van de gemeente Barneveld.
Aanpak van gemeentelijke beleidsregels
• Gemeentelijke verordeningen worden vaak uitgewerkt in beleidsregels. De afgelopen periode zijn ook deze beleidsregels tegen het licht gehouden en overbodige regels zijn geschrapt of samengevoegd.
• De gemeente Barneveld heeft gekeken of inwoners en ondernemers aan alle informatieverplichtingen moeten voldoen. Daarbij is met name gelet op overbodige verplichtingen, zoals de verplichting om een kopie van een kentekenbewijs te laten zien als de gemeente dat ook zelf uit het systeem kan halen.

Vermindering van administratieve lasten bij aanvragen
• De gemeente Barneveld heeft alle gemeentelijke formulieren bekeken en — waar nodig — begrijpelijker en duidelijker gemaakt.
• Bij de vermindering van de administratieve lasten is onder andere gebruik gemaakt van het Project Andere Overheid, waarbij inwoners en ondernemers veel zaken digitaal kunnen regelen. Een voorbeeld is de (voor)verkoop van zwemabonnementen via de gemeentelijke website. De komende periode wordt de lijst met digitale producten verder uitgebreid, in samenhang met de vernieuwde website.

Overige ontwikkelingen
• De gemeente Barneveld verbetert in 2012 de (digitale) dienstverlening aan ondernemers. De afgelopen jaren is het fysieke en digitale Ondernemersloket tot stand gekomen. Vragen en aanvragen worden via het Ondernemersloket beantwoord of geregeld. Het Ondernemersloket heeft een eigen website en verstuurt digitale nieuwsbrieven naar ondernemers. De ontwikkelingen zijn niet zonder resultaat: in 2011 werd Barneveld gekozen in de top 3 van MKB-vriendelijkste gemeenten van Gelderland.
• De gemeente Barneveld ontwikkelt de komende periode het Klant Contact Centrum (KCC) verder door. Het is de bedoeling dat in de toekomst 80% van alle vragen door het KCC kunnen worden beantwoord.
• Langlopende dossiers worden, samen met alle betrokkenen, integraal aangepakt en opgelost. Deze nieuwe manier van werken is door middel van een proef geïntroduceerd en wordt verder in de organisatie bekendgemaakt.
• De gemeente Barneveld blijft doorgaan met het lean-concept waarbij wordt gekeken hoe processen voor inwoners en ondernemers beter, sneller en gemakkelijker kunnen worden ingericht. Inmiddels zijn in de gemeentelijke organisatie eigen lean-trainers actief, die verschillende afdelingen adviseren om ‘lean’ te gaan werken.
Provincie:
Tag(s):