woensdag, 13. juni 2012 - 17:07

Begraafplaatsen Noordoostpolder worden soberder

Noordoostpolder

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder hebben van de gemeenteraad de opdracht gekregen de kosten rond begraafplaatsen te beperken. Dit heeft de gemeente Noordoostpolder woensdag bekendgemaakt.

Na overleg met de dorpsverenigingen is gekozen voor een uitvoering, waarbij de kenmerken van de begraafplaatsen zoveel mogelijk bewaard blijven, maar wel maximaal bezuinigd wordt. Dit betekent dat in bepaalde gevallen heesters, bodembedekkers en hagen worden omgezet naar gras. Dit levert jaarlijks een besparing op van ruim € 14.000.

Eenvoudiger maar wel verzorgd
De tarieven voor begraven zijn de afgelopen twee jaar verhoogd. Nieuwe tariefstijgingen wil de gemeente graag voorkomen. Daarom is onderzocht hoe de kosten voor de begraafplaatsen kunnen verminderen. Eén van de onderdelen die relatief veel geld kosten is het beheer en onderhoud van het groen op de begraafplaatsen.

De gemeente streeft ook voor de toekomst naar een mooie en verzorgde uitstraling van de begraafplaatsen. De inrichting wordt wat eenvoudiger, maar niet minder verzorgd. Op deze manier kan het beheer en onderhoud sneller worden uitgevoerd.

Nieuwe inrichting met behoud kenmerken
De nieuwe inrichting is gebaseerd op de visie van een landschapsarchitect. Hieruit is per begraafplaats een eenvoudiger inrichting ontstaan. Belangrijk is wel dat de oorspronkelijke kenmerken per begraafplaats zoveel mogelijk behouden zijn. Deze ontwerpen zijn besproken met vertegenwoordigers uit verschillende dorpen en in sommige gevallen aangepast.

Informatie
De gemeente koppelt naar elk dorp terug wat er precies verandert aan de inrichting. Voor Emmeloord wordt een kaart op het algemene mededelingenbord gehangen en zijn er regelmatig twee medewerkers van de gemeente aanwezig die uitleg kunnen geven
Provincie:
Tag(s):