woensdag, 20. juni 2012 - 19:04

'Belastingdienst kan voordeel doen met adviezen Stevens'

Den Haag

'Het advies van de commissie Stevens bevat de elementen om Horizontaal Toezicht volwassen te maken. De Belastingdienst kan hier zijn voordeel mee doen en gaat daar dan ook mee aan de slag.', dat zei staatssecretaris Frans Weekers van Financiën bij het in ontvangst nemen van het rapport over Horizontaal Toezicht bij de Belastingdienst vandaag in Nieuwspoort.

Belangrijkste conclusie van de commissie Stevens is dat de Belastingdienst een goede keuze heeft gemaakt door het concept Horizontaal Toezicht te introduceren en prijst de Belastingdienst voor het doorvoeren van deze omslag in de toezichtfilosofie. Ook onderschrijft de commissie het concept ‘handhavingsregie’. Zij constateert dat Horizontaal Toezicht zijn plaats heeft tussen andere vormen van toezicht, zoals bijvoorbeeld (starters)voorlichting, boekencontroles en strafrechtelijke onderzoeken door inzet van de FIOD.

Handhavingsregie betekent eenvoudig gezegd dat elke belastingplichtige de behandeling moet krijgen die hij verdient. "Een welwillende belastingplichtige kan met informatie en dienstverlening worden bediend, terwijl fraudeurs op een harde aanpak kunnen rekenen. Horizontaal en Verticaal Toezicht zijn daarmee twee loten aan dezelfde stam.” aldus Weekers.
Provincie:
Tag(s):